LOGO_Barsaigon

Thái Piano

20/04/2015
ThaiPiano

Cao Quốc Thái (pianist) – Lâm Đồng, Việt Nam. Chuyên ngành Hòa Âm & Phối Khí. Cộng tác với Carmen Bar từ năm 2009.


Tuấn Guitar Nghĩa Perc
Tuấn Guitar
Nghĩa Perc
NHẬN BẢN TIN
Mạng xã hội
© copyright 2015 - carmenbarsaigon.com.vn
logo