LOGO_Barsaigon

Nghĩa Perc

20/04/2015
Nghia

Nghĩa “Trọc” (chơi trống) – Nam Định, Việt Nam. Cộng tác với Carmen Bar từ ngày đầu thành lập (tháng 2 năm 2000)


Thái Piano Thế Bass
Thái Piano
Thế Bass
NHẬN BẢN TIN
Mạng xã hội
© copyright 2015 - carmenbarsaigon.com.vn
logo