LOGO_Barsaigon

Thế Bass

20/04/2015
TheBass

Đào Thế Thanh (Thế Bass) – Thái Bình, Việt Nam. Cộng tác với Carmen Bar từ năm 2003.


Nghĩa Perc Thịnh Guitar
Nghĩa Perc
Thịnh Guitar
NHẬN BẢN TIN
Mạng xã hội
© copyright 2015 - carmenbarsaigon.com.vn
logo