LOGO_Barsaigon

Thịnh Guitar

20/04/2015
ThinhGuitar

Tăng Chí Thịnh (guitar) – Quảng Ninh, Việt Nam. Cộng tác với Carmen’s Bar từ tháng 1 năm 2015.


Thế Bass Cường Guitar
Thế Bass
Cường Guitar
NHẬN BẢN TIN
Mạng xã hội
© copyright 2015 - carmenbarsaigon.com.vn
logo