LOGO_Barsaigon

Cường Guitar

20/04/2015
Cuong

Hoàng Duy Cường (guitar) – Thanh Hóa, Việt Nam. Cộng tác với Carmen’s Bar từ năm 2011.


Thịnh Guitar Tú Anh
Thịnh Guitar
Tú Anh
NHẬN BẢN TIN
Mạng xã hội
© copyright 2015 - carmenbarsaigon.com.vn
logo