LOGO_Barsaigon

Tuấn Guitar

20/04/2015
Tuan

Tuấn “Mộc” (guitarist) – Nam Định, Việt Nam. Cộng tác với Carmen Bar từ đầu năm 2015.


Thái Piano
Thái Piano
NHẬN BẢN TIN
Mạng xã hội
© copyright 2015 - carmenbarsaigon.com.vn
logo