LOGO_Barsaigon

Roge

20/04/2015
Roge

Rogerlyn C. Abella (tên thường gọi: Roge) – Cebu, Philippines. Ca sỹ chuyên nghiệp, đã từng biểu diễn ở nhiều thành phố lớn ở Hàn Quốc (2005 – 2007) và Phuket – Thái Lan (2008). Cộng tác với Carmen Bar từ năm 2009.


Quang Vĩnh Khay
Quang Vĩnh
Khay
NHẬN BẢN TIN
Mạng xã hội
© copyright 2015 - carmenbarsaigon.com.vn
logo