LOGO_Barsaigon

Ban Nhạc

Tâm Violin

Lương Thanh Tâm (violin) - tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cộng tác với Carmen Bar từ năm 2003.


Tú Anh

Võ Hồ Tú Anh (drummer) - tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hiện đang công tác tại Đài Truyền Hình tp.Hồ Chí Minh. Cộng tác với Carmen's Band từ tháng 1 năm 2015.


Cường Guitar

Hoàng Duy Cường (guitar) - Thanh Hóa, Việt Nam. Cộng tác với Carmen's Bar từ năm 2011. https://youtu.be/ikMOkTK6cAA


Thịnh Guitar

Tăng Chí Thịnh (guitar) - Quảng Ninh, Việt Nam. Cộng tác với Carmen's Bar từ tháng 1 năm 2015.


Thế Bass

Đào Thế Thanh (Thế Bass) - Thái Bình, Việt Nam. Cộng tác với Carmen Bar từ năm 2003.


Nghĩa Perc

Nghĩa "Trọc" (chơi trống) - Nam Định, Việt Nam. Cộng tác với Carmen Bar từ ngày đầu thành lập (tháng 2 năm 2000)


Thái Piano

Cao Quốc Thái (pianist) - Lâm Đồng, Việt Nam. Chuyên ngành Hòa Âm & Phối Khí. Cộng tác với Carmen Bar từ năm 2009.


Tuấn Guitar

Tuấn "Mộc" (guitarist) - Nam Định, Việt Nam. Cộng tác với Carmen Bar từ đầu năm 2015.


NHẬN BẢN TIN
Mạng xã hội
© copyright 2015 - carmenbarsaigon.com.vn
logo